TERMÍNY:

 • Termín pro přihlášení k aktivní účasti na konferenci je do 17. února 2023 přes tento formulář

 • Příspěvky do sborníku (přednášená sdělení, posterová sdělení) podle vzoru posílejte do 10. února 2023 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz

 • Posterové příspěvky v pdf posílejte do 27. února 2023 na e-mail: ingrovy.dny@mendelu.cz.

 • Termín konference:  1. března 2023


MÍSTO KONÁNÍ:

 • Budova A, aula MENDELU (2. patro), Zemědělská 1, Brno (MAPA AREÁLU).

 • Vjezd auty do areálu je třeba domluvit dopředu s organizátory.

 • Kontakt na pořadatele: ingrovy.dny@mendelu.cz.


 PLATBA VLOŽNÉHO:

 • Vložné je stanoveno na 1000 Kč vč. DPH (zahrnuje sborník, oběd a občerstvení a úhradu nezbytných nákladů). Termín pro zaplacení vložného je do 28. února 2023

 • Účet Mendelovy univerzity v Brně (IČO: 62156489), číslo účtu 7200310267/0100, variabilní symbol 2230011, konstantní symbol 308. Do poznámky k platbě uveďte jméno účastníka.

 • Zahraniční účastníci: KB Brno-Černá Pole, Merhautova 1, 631 32 Brno, Česká republika; IBAN: CZ 7001000000007200310267, SWIFT: KOMBCZPPXXX (pro platbu provedenou v eurech se jedná o 50 EURO, což zahrnuje bankovní poplatky převodu do české měny).


 

POSTEROVÁ SDĚLENÍ:

 • Postery by měly mít max. velikost 70 x 100 cm (šířka x výška) a můžete je vyvěsit v den konference, ideálně hned po registraci v chodbě před aulou.

 • V čase 13:45 je plánováno ukončení přednášených příspěvků konference, taktéž dojde k ocenění nejlepšího posterového příspěvku, poté následuje odchod na oběd (budova O - 1. patro). V čase 14:30-15:00 je čas vyhrazený na případnou diskuzi s autory posterů.

 • Postery nám zašlete i v pdf verzi do 27.2. Náhledy budou umístěny i na webu konference v den konání konference (1.3.).

 • V případě jakéhokoli dotazu pište na ingrovy.dny@mendelu.cz .