Středa 2. března 2022

PROGRAM XLVIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2021“ je průběžně aktualizován.

8:35 – 9:00 Prezence, možnost připojení

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

9:15 – 10:45 První blok vyžádaných přednášek

  •  

10:45 – 11:15 Diskuze

11:15 – 12:15 Druhý blok vyžádaných přednášek

  • Jůzl, M. et al. (MENDELU): Kam s bobrem? Bobr evropský (Castor fiber L.) a jeho technologické zhodnocení v masné výrobě (Jůzl, M., Slováček, J., Mikulka, O., Matejovičová, M.)

  • Kameník, J. et al. (VETUNI): Bakterie mléčného kvašení v dušených šunkách: odkud se berou, jak je poznat a jak je omezit? (Kameník, J., Dušková, M., Veselá, H., Dorotíková, K.)

12:15 – 12:30 Diskuze

12:30 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek

  •  

13:30 – 13:45 Diskuze

14:00 Ukončení přednášek konference


14:00 Vývěsková sdělení


POSTEROVÁ SEKCE KONFERENCE (je zvoleno abecední pořadí podle prvního autora)

  1.  


 


 

Děkujeme za podporu a umožnění sekcí konference:

EFSA - KNOWLEDGE JUNCTION

Navštivte: www.bezpecnostpotravin.cz

 EFSA_KNOWLEDGE JUNCTION