Středa 6. března 2024

HLAVNÍ PROGRAM (aula MENDELU):

L. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2024“

 

8:35 – 9:00 Prezence

9:00 – 9:15 Zahájení konference, přivítání účastníků, úvodní slovo

9:15 – 10:45 První blok vyžádaných přednášek

 • tbd

 • tbd

 • tbd

10:45 – 11:15 Diskuze a pauza na občerstvení

11:15 – 12:15 Druhý blok vyžádaných přednášek

 • tbd

 • tbd

 • tbd

12:15 – 12:30 Diskuze a pauza na občerstvení

12:30 – 13:30 Třetí blok vyžádaných přednášek

 • tbd

 • tbd

 • tbd

13:30 – 13:40 Diskuze

13:45 Ukončení přednášek konference, ocenění nejlepšího posterového příspěvku, odchod na oběd (budova O - 1. patro).

14:30-15:00 Diskuze a prohlídka posterů.

15:00-18:00 Možnost prohlídky ústavu technologie potravin.

18:00-22:00 Společenský večer pro registrované účastníky konference a pozvané hosty. Ochutnávka a prezentace vzorků potravin z Ústavu technologie potravin (AF) z jejich poloprovozů. Budova X (1. patro).


8:00 - 16:00 Vývěsková sdělení v chodbě před aulou 


POSTEROVÁ SEKCE KONFERENCE (pozn. je zvoleno abecední pořadí podle prvního autora a afilace ve tvaru zkratky instituce)

 1. tbd


Partner konference a patron posterové sekce: 

Ministerstvo zemědělství – Odbor bezpečnosti potravin

 • EFSA - KNOWLEDGE JUNCTION

Navštivte: www.bezpecnostpotravin.cz

 EFSA_KNOWLEDGE JUNCTION