POSTEROVÁ SEKCE KONFERENCE 2023
(je zvoleno abecední pořadí podle prvního autora)

 

Čech M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Hmotnostné straty a senzorická kvalita mäsa kurčiat Ross 308 kŕmených s prídavkom červených hroznových výliskov odrody Alibernet (Čech M., Haščík P., Herc P., Čuboň J., Kročko M.) 

Stáhnout PDF

 

Demianová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Porovnanie aromatického profilu CoffeaarabicaCoffea robusta dopestovanej v Afrike (Demianová A., Bobková A., Poláková K., Bobko M., Jurčaga L., Belej Ľ., Mesárošová A.)

 

Stáhnout PDF

 

 

Dračková E. et al. (MENDELU): Vliv pohlaví a technologie ustájení na barvu masa burgundského králíka (Dračková E., Sládek L., Žáková L., Filipčík R.) 

Stáhnout PDF

 

Ducková V. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Mikrobiologická kvalita ochutených parených syrov od malých producentov (Ducková V., Brieniková Z., Kročko M., Tkáčová J.)  

Stáhnout PDF

 

 

Fikselová M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vedlejší výrobní zbytky v inovovaných a zdravotně bezpečných potravinách pro fenylketonuriky a celiatiky (Fikselová M., Zelenajová A.M., Lukáčová S., Zeleňáková L., Golian J.) 

Stáhnout PDF

 

 

Hálová K. et al. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Experimentální porovnání nepřímých metod pro stanovení vybraných kvalitativních ukazatelů mléka (Hálová K., Samková E., Smutný L., Smutný D., Stehlík R., Climová N., Honesová S., Smetana P., Janoušková K., Bartoš P.) 

Stáhnout PDF

 

 

Herc P. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Monitoring malondialdehydu a TVB-N v mäse pstruha dúhového (3,5kg) počas 2. mesiacov skladovania v mraziarenských podmienkach (Herc P., Čuboň J., Čech M., Haščík P., Jurčaga L., Bobko M., Mesárošová A., Kročko M.)

Stáhnout PDF

 

 

Horna A. et al. (RADANAL): Evaluation of antioxidant activity of fruit using FIA-ECD and comparison of the effect of cultivation (ECO, IMP) (Horna A., Veselá K.)

Stáhnout PDF

 

 

Janoušková K. et al. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Zvýšení mikrobiální stability a údržnosti masa pomocí antioxidantů z cibulových slupek a vliv tohoto ošetření na senzorické vlastnosti masa (Janoušková K., Jirotková D., Smetana P.)

Stáhnout PDF

 

 

Jakabová S. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Sledování obsahu histaminu a celkových biogenních aminů v kozích a ovčích zrajících sýrech (Jakabová S., Árvay J., Benešová L., Zajác P., Čapla J., Čurlej J., Golian J.)

Stáhnout PDF

 

 

Joanidis P. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Zmeny chuťového profilu údených pareníc využitím TDS metodiky (Joanidis P., Štefániková J., Vietoris V.) 

Stáhnout PDF

 

 

Jurčaga et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vplyv prídavku extraktu rakytníka na senzorické vlastnosti Bratislavských párkov (Jurčaga L., Bobko M., Mesárošová A., Demianová A., Bobková A., Poláková K., Čech M., Herc P.) 

Stáhnout PDF

 

 

Kalhotka L. et al. (MENDELU): Mikrobiologická analýza tortill – změny v počtech vybraných skupin mikroorganismů v průběhu skladování (Kalhotka L., Saláková A., Kouřil P.) 

Stáhnout PDF

 

 

Kocandová A. et al. (MENDELU): Potenciál využití matcha v potravinářství (Kocandová A., Slováček J., Zemanová J.) 

Stáhnout PDF

 

 

Kolesárová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vplyv prídavku arónie čiernoplodej (Aroniamelanocarpa L.) na reologické vlastnosti pšeničnej múky (Kolesárová A.,  Bojňanská T., Solgajová M., Mendelová A., Zeleňáková L.) 

Stáhnout PDF

 

 

Kouřilová V. et al. (MENDELU): Čokoládové cukrovinky s alkoholovou náplní (Kouřilová V., Dufková R., Hřivna L., Franková M.) 

Stáhnout PDF

 

 

Králová M. et al. (VETUNI Brno): Diskriminační analýza salámů Poličan pomocí blízké infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (Králová M., Bartáková K., Ježek F., Zouharová A., Kameník J.) 

Stáhnout PDF

 

 

Kročko M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Kvalita fermentovaného mäsového výrobku po prídavku extraktu z Čiernych ríbezlí (Ribes nigrum) (Kročko M., Ducková V., Tkáčová J.,  Bobko M., Jurčaga L., Čech M., Herc P.) 

Stáhnout PDF

 

 

Lisinovičová M. et al. (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského v Bratislave): Láskavec: Plodina budúcnosti (Lisinovičová M., Szabóová M., Hricová A.) 

Stáhnout PDF

 

 

Mačáková P. (VETUNI Brno): Označování mléka při uvádění na trh v České republice (Mačáková P.) 

Stáhnout PDF

 

 

Mareček J. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Kvalita múky v závislosti od odrody ozimnej pšenice (Mareček J., Mendelová A., Solgajová M.) 

Stáhnout PDF

 

 

Mendelová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Porovnanie vplyvu teplovzdušného a infračerveného sušenia na obsah antokyánových farbív v drobnom ovocí (Mendelová A., Mendel Ľ., Solgajová M., Kolesárová A., Mareček J.) 

Stáhnout PDF

 

 

Novotná T. et al. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): Ovlivnění texturních vlastností játrových paštik s přídavkem vybraných želatin (Novotná T., Gál R., Mokrejš P., Pavlačková J.) 

Stáhnout PDF

 

 

 

Novotná Kružíková K. (VETUNI Brno): Změny v nařízení vztahující se ke kontaminujícím látkám (Novotná Kružíková K.) 

Stáhnout PDF

 

 


 

 

Novotný J. (MENDELU): The addition of black soldier fly larvae meal (Hermetia illucens) and its influence on the yield and meat sensory parameters of broiler chickens

(Jakub Novotný, Lucie Horáková, Michal Řiháček, Leoš Pavlata, Dana Zálešáková, Adam Kovál, Šárka Nedomová, Eva Mrkvicová, Ondřej Šťastník) 

Stáhnout PDF

 

 

Pleva B. et al. (VETUNI Brno): Využití Ramanovy spektroskopie pro rozlišení řepkových a jetelových medů (Pleva B., Pospiech M., Pečová M., Čaloudová J., Tremlová B.) 

 

Poláková K. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Vplyv rôzneho geografického pôvodu na senzorický profil kávy Coffeaarabica(Poláková K., Bobková A, Demianová A, Jurčaga L., Bobko M., Mesárošová A., Bělej Ľ.) 

Stáhnout PDF

 

 

Rajninec M. et al. (Slovenská akademie věd, Slovensko): Hydrolytické enzýmy mäsožravých rastlín ako sľubné antifungálne agensi (Rajninec M., Libantová J.) 

Rejdlová A. et al. (UTB Zlín): Výroba a hodnocení nového typu nápoje na bázi kefíru vyrobeného z mrkvové šťávy a syrovátky (Rejdlová A., Míšková Z., Kůrová V., Salek R.N.) 

 

Stáhnout PDF

 

 

Mareček J. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Kvalita múky v závislosti od odrody ozimnej pšenice (Mareček J., Mendelová A., Solgajová M.) 

Stáhnout PDF

 

 

Mendelová A. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Porovnanie vplyvu teplovzdušného a infračerveného sušenia na obsah antokyánových farbív v drobnom ovocí (Mendelová A., Mendel Ľ., Solgajová M., Kolesárová A., Mareček J.) 

Novotná T. et al. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně): Ovlivnění texturních vlastností játrových paštik s přídavkem vybraných želatin (Novotná T., Gál R., Mokrejš P., Pavlačková J.) 

Stáhnout PDF

 

 

 

 

 

Řeháková J. et al. (SZU, Centrum zdraví, výživy a potravin, Brno): Srovnání výskytu vybraných analytů v rostlinných nápojích a kravském mléce (Řeháková J., Měřínská Z., Řehůřková I., Hornová J., Horáková K., Ruprich J.) 

Stáhnout PDF

 
 

 

 

 

Samková E. et al. (JČU v Českých Budějovicích): Porovnávání kvality mléka v české republice a ve vybraných zemích eu v letech 2016-2020 (Samková E., Honesová S., Pokorný M., Hasoňová L., Hálová K., Climová N., Hanuš O.) 

Stáhnout PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mend

 

M Slovensko): Kvalita múky v závislosti od odrody ozimnej pšenice (Mareček J., Mendelová A., Solgajová M.) 

Stáhnout PDF

 

 

MendelovSlovensko): Porovnanie vplyvu teplovzdušného a infračerveného sušenia na obsah antokyánových farbív v drobnom ovocí (Mendelová A., Mendel Ľ., Solgajová M., Kolesárová A., Mareček J.) 

Nováše Bati ve Zlíně): Ovlivnění texturních vlastností játrových paštik s přídavkem vybraných želatin (Novotná T., Gál R., Mokrejš P., Pavlačková J.) 

Stáhnout PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Slováček J. et al. (MENDELU): Jakostní parametry masného výrobku s masem volně žijící nutrie říční (Slováček J., Jůzl M., Nedomová Š., Seidlová A., Roztočilová A., Morávek Z., Mikulka O.) 

 

Solgajová M. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Mlynárska a pekárska kvalita vybraných odrôd pšenice (Solgajová M., Kolesárová A., Mareček J., Mendelová A., Zeleňáková L.) 

Stáhnout PDF

 

 

Švec I. et al. (VŠCHT v Praze): Technologický parametr číslo poklesu a jeho možné alternativy (Švec I., Sluková M., Skřivan P.) 

Těšíková K. et al. (VETUNI Brno): Vliv nanočástic na texturální a antioxidační vlastnosti 3D tištěných čokoládových objektů (Těšíková K., Dordevic D., Zemancová J., Tremlová B.) 

Stáhnout PDF

 

 

Zábrodská B. (Agrovýzkum Rapotín s.r.o.): Senzorická analýza buvolího mléka a výrobků z něj (Zábrodská B.) 

Stáhnout PDF

 

 

Zeleňáková L. et al. (SPU Nitra, Slovensko): Profil mastných kyselín v zemiakových hranolčekoch fritovaných v repkovom oleji (Zeleňáková L., Gabašová M., Angelovič M., Gálik B., Fikselová M., Kolesárová, A.)  

Stáhnout PDF

 

 Děkujeme za podporu a umožnění sekcí konference:

EFSA - KNOWLEDGE JUNCTION

Navštivte: www.bezpecnostpotravin.cz

 

 EFSA_KNOWLEDGE JUNCTION

 

Posterové příspěvky podléhají autorskému zákonu a jakékoli jejich upravování a distribuování bez souhlasu autora je nepřípustné. 

Poster contributions are subject to copyright law and any modification and distribution without the author's consent is inadmissible.