XLVIII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2022".


Kolektiv pořadatelských organizací:


 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NÍŽE UVEDENÝM INSTITUCÍM A SPOLEČNOSTEM:

 

A MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:


ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE:

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)
 • doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. (STU Bratislava)
 • Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)
 • Assoc. Prof. Ivica Kos, PhD (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu, Crotia/Hrvatska)

 ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:

 • doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (MENDELU, AF, ÚTP) - garant akce
 • doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
 • doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. 
 • Ing. Alena Saláková, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
 • Ing. Markéta Piechowiczová
 • Ivana Kučínská - asistentka garanta

a kolektiv pracovníků a studentů Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně