XLIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2023".


Kolektiv pořadatelských organizací:


 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ NÍŽE UVEDENÝM INSTITUCÍM A SPOLEČNOSTEM, které finančně nebo materiálně podporují tuto akci:

 

A MEDIÁLNÍM PARTNERŮM:


ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCE:

 • prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. (VŠCHT v Praze)

 • doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. (STU Bratislava)

 • Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (Potravinářská komora ČR)

 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (MENDELU)

 • assoc. Prof. Achyut Adhikari, Ph.D. (Louisiana State University AgCenter, School of Nutrition and Food Sciences, Louisiana, United States of America)

 • assoc. Prof. Ivica Kos, PhD (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu, Croatia - Hrvatska 

 • assoc. Prof. Ivan Vnučec, PhD (University of Zagreb/Sveučilište u Zagrebu, Croatia - Hrvatska

 • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej (University of Life Sciences in Lublin/Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Polska) 


 ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE:

 • doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. (MENDELU, AF, ÚTP) - garant akce

 • doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

 • doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D. 

 • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.

 • Ing. Markéta Piechowiczová

 • Ing. Jan Slováček

 • Ing. Anna Seidlová

 • Ing. Petr Kouřil

 • Ivana Kučínská - asistentka garanta

a kolektiv pracovníků a studentů Ústavu technologie potravin, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně


 

V rámci aktivit ID2023 proběhl workshop "Hygiena a kontrola procesu výroby potravin živočišného původu" v rámci projektu č. SGC-2021-017 (The possibilities of using modern detection methods in the control and monitoring of the occurrence of hygienically important microorganisms in the environment of production and processing of food raw materials and food of animal origin) (řešitel: Ing. Anna Seidlová, Ing. Jan Slováček).